บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 6 มกราคม 2565   นายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ สระแก้ว โมเดล ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน