การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.สระแก้วเขต 1

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2565 นำโดย นางพรพนา บัวอินทร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 นายจรินทร์ ถาวรสิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี นางสาวปนัดดา ใหม่เอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง และ นางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1