กิจกรรมวันครู ประจำปี 2565

วันที่ 16 มกราคม 2565

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 “ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต “

ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179