กิจกรรมวันยาเสพติดโลก

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีนายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม......Facebook