กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 ซึ่งในวันดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล วาดภาพระบายสีเขียน คำขวัญวันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้การทดลองกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมมอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน