กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. การประกวดคัดลายมือ2.การประกวดระบายสี 3. การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี 4. การแสดงละคร โดยในพิธีเปิดงาน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ นายประสาร สุขสุคนธ์ ได้ให้โอวาทและความรู้เเก่ลูก ๆ นักเรียน พร้อมทั้งคณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน 😁😍❤️🤍💙

ภาพเพิ่มเติม….https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanklongyaiSchool&set=a.572077077906633