กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บุญประทายข้าวเปลือก

กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บุญประทายข้าวเปลือก บายศรีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 12 กุใภาพันธ์ 2567
นายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บุญประทายข้าวเปลือก บายศรีสู่ขวัญข้าว และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ณ วัดคลองใหญ่