กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บุญประทายข้าวเปลือก บายศรีสู่ขวัญข้าว

นายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บุญประทายข้าวเปลือก บายศรีสู่ขวัญข้าว “บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ณ วัดคลองใหญ่