กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ขอขอบคุณ โดย นางสาวญาณินท์ พรมศร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ผู้บริหารและสมาชิก อบต.

ขอขอบคุณ นางสาวญาณินท์ พรมศร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ผู้บริหารและสมาชิก อบต.

ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ และยังได้พูดคุย พบปะนักเรียน คณะครู และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

โดยมีนายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและขอบคุณ ในครั้งนี้ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ#องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ