การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 3 ของ นายอัครพล หงษ์คำมี

นายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ และนางเบญจมาศ เศษศรี ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 3 ของ นายอัครพล หงษ์คำมี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย