กิจกรรม ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม จากสำนักงานเหล่ากาชาด และบริษัทพีทีทีโกบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ขอขอบคุณ นายอำเภอวังน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ สำนักงานเหล่ากาชาด และบริษัทพีทีทีโกบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบงบประมาณในการติดตั้งแท็งก์น้ำ และถังน้ำ ขนาด 1500 ลิตร เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนใช้ในการอุปโภคบริโภค ตามกิจกรรม ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม