ข้อมูลพื้นฐาน

            ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1027740129

รหัส Smis 8 หลัก :

  27010102

รหัส Obec 6 หลัก :

  740129

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  บ้านคลองใหญ่

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  BANKLONGYAI SCHOOL

ที่อยู่ :

  หมู่ที่   25 บ้านเนินสามัคคี

ตำบล :

  ทุ่งมหาเจริญ

อำเภอ :

  วังน้ำเย็น

จังหวัด :

  สระแก้ว

รหัสไปรษณีย์ :

  27210

โทรศัพท์ :

  037542061

โทรสาร :

  

ระดับที่เปิดสอน :

 อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  19/06/2519