ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

วันพุธ ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ผู้อำนวยการถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และเปิดกรวยถวายพระพร ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา