นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 พบเพื่อนครู อำเภอวังน้ำเย็น

วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เข้าร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาการศึกษา โดย นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179