โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ประกาศปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

                โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ประกาศปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยในระหว่างปิดเรียนทางโรงเรียนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On hand (เรียนอยู่ที่บ้าน) นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อรับใบงาน แบบฝึกหัด กับครูประจำชั้น
#หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook โรงเรียน และ ไลน์กลุ่มผู้ปกครองทุกระดับชั้นต่อไปคะ