ประเมินครูผู้ช่วยว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ลาวัลย์

นายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ และนางเบญจมาศ เศษศรี ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 4 ของ ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ลาวัลย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย