มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ขอขอบคุณ คุณจารุวัณณ์ จารุภูมิ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทุจริตปราบปรามภาค 7 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยแบ่งออกเป็น 40 ทุน ทุนละ 500 บาท ในการนี้คุณรษิกา บริรักษ์เลิศ ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงินทุนนักเรียนผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนและขอขอบคุณคุณเลิศศักดิ์ บริรักษ์เลิศ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ช่วยประสานงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง