มอบเกียรติบัตรรางวัล การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

นายประสาร สุขสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่พร้อมคณะครู มอบเกียรติบัตรรางวัล ให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565