อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ

ค.ญ.

สีประจำโรงเรียน

ม่วง – ขาว

       ต้นไม้ประจำโรงเรียน

เฟื้องฟ้า